Dit stukje bibliotheek zal in de toekomst vertrouwelijke documenten bevatten, die enkel ter beschikking staan voor onze gevorderde leden. Het is strikt verboden deze informatie te verspreiden buiten de club, zonder voorafgaandelijke goedkeuring door tenminste 2 bestuursleden.


Volgend document is momenteel beschikbaar:


Bunkai Kata

           Karate Zanshin